Lista Stu

Małgorzata 
Gałązka-Sobotka - pragmatyczna optymistka  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Zbigniew Niewójt - strażnik bezpieczeństwa leków  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Dr Wojciech Matusewicz: tworzymy nową jakość  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Dr Wojciech Matusewicz: tworzymy nową jakość  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Dr Piotr Warczyński - orędownik dialogu  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Andrzej Jacyna - praca „w niedoczasie”  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Krzysztof Łanda - sztuka dokonywania zmian  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Dr Jarosław Pinkas: liczy się gra zespołowa  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Dr Marek Posobkiewicz - medyk z misją w GIS  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Rektor uczelni 
z praktyką zabiegowca  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Prof. Grzegorz Opolski - mentor młodych kardiologów  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Rodzina uważa, że jestem zwariowana  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Sukcesy ciągle motywują, by iść dalej  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Dr Konstanty Radziwiłł: dialog ułatwia działanie  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Prof. Cezary Szczylik: onkologia może być pasją życia  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Prof. Dariusz Dudek - kardiolog i społecznik  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Prof. Mirosław Ząbek - cudotwórca w neuroterapii  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Prof. Piotr Ponikowski - ekspert od niewydolności serca  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Prof. Michał Tendera - wspiera młodych naukowców  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Prof. Adam Maciejewski - chirurg artysta  Puls Medycyny Premium  2017-01-18

Prof. Jarosław Reguła - gastroenterolog z pasją  Puls Medycyny Premium  2017-01-18