Kto ocenia kandydatów do LISTY STU?

Jurorzy LISTY STU 2017

Zaproszenie do grona jury oceniającego najbardziej wpływowe osoby w systemie ochrony zdrowia oraz medycynie przyjęli:

W kategorii medycyna

1. prof. dr hab. n. med.  Zbigniew Bartuzi - kierownik Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych UMK w Bydgoszczy, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

2. prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik - kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii WUM, cżłonek Senatu WUM, pracownik Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus,  ordynator Oddziału Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, od 2017 przewodnicząca Rady Ordynatorów SDJ,  członek honorowy Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, członek załozyciel PSOD (The Polish Society For Organ Donation (Polskie Towarzystwo na Rzecz Donacji Narządów), członek założyciel i członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie Nefrologii dla obszaru woj. mazowieckiego, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia

3. dr hab. n. med.Adam Dziki - kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, założyciel Centrum Leczenia  Chorób Jelita Grubego, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, przewodniczący Interdyscyplinanarnej Grupy ds. Leczenia Raka Jalita Grubego, członek honorowy Europejskiego Towarzystwa Proktologicznego (European Society of Coloproctology), członek American College of Surgeons, jedyny żyjący Polaki i drugi w historii, który został członkiem Królewskiego Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgicznego (Royal College of Surgeons of England)

4. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jerzy Filipiak -prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek Zespołu ds. Nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich przy Ministrze Zdrowia RP

5. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM, krajowy konsultant w dziedzinie hipertensjologii, prezes zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Medycyny

6. prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman - kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2015-2017), członek Zarządu Głównego PTK od roku 2009, członek Sekcji Echokardiografii PTK, Sekcji Wad Wrodzonych Młodocianych i Dorosłych PTK, członek European Society of Cardiology, członek European Association of Cardiovascular Imaging oraz Working Group on Grown-up Congenital Heart Disease of ESC.

7. prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki - kierownik Katedry Chorób Metabolicznych CM UJ, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, członek  European Association for the Study of Diabetes, ekspert EASD do spraw cukrzycy etiologicznej, członek Polskiej Akademii Umiejętności

8. dr n. med. Wojciech Matusewicz - były prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych, członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków

9. prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki - dyrektor Rezydencji Chirurgicznej w Illinois Masonic Medical Center w Chicago

10. prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska - kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSW, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, prezes Polskiego Klubu Trzustkowego, członek Europejskiego Klubu Trzustkowego

11. prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta - dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii SUM, przewodnicząca Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wiceprzewodnicząca Sekcji Menopauzy i Andropauzy PTG, przewodnicząca Rady Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

12. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek - kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, konsultant krajowy ds. diabetologii, były członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

13. prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik - dyrektor SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM, założyciel i były dyrektor Banku Tkanek Oka, właściciel Centrum Mikrochirurgii Oka LASER

14. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner - kierownik  II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie SPSK Nr 1, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii ogólnej, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich (w kadencji 2017–2019), członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, prezes Fundacji Wspierania Chirurgii im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego.

15. prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Perinatologii, były dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM (2008-2016)

16. prof. dr hab. n. med. Marian Zembala - pionier transplantacji płuc w Polsce oraz serca i płuc.Wieloletni krajowy konsultant w dziedzinie kardiochirurgii, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Torakochirurgii (EACTS2017-2018), były minister zdrowia

17. prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek - rektor UM we Wrocławiu, kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii UM

18. Małgorzata Konaszczuk - redaktor naczelny „Pulsu Medycyny”


W kategorii system ochrony zdrowia

1. prof. dr hab. n. med. Maciej Banach - kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego UM w Łodzi, współzałożyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL),  dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi, członek prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

2. Szymon Chrostowski – członek zarządu Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC), przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego przy projekcie Obywatele dla Zdrowia, były prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja, były prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

3. prof. nadzw., dr n. med., MBA, Jarosław Fedorowski - prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator Europejskiej Federacji Szpitali "Hope", wykładowca Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, założyciel i prezes Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych

4. dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka - dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego; dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego,adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodnicząca Rady NFZ, przewodnicząca Zespołu Problemowego Rady NFZ ds. świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych z NFZ

5. Jerzy Gryglewicz – ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

6. dr n. med. Maciej Hamankiewicz − prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek Zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich, pierwszy wiceprezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME - Standing Committee of European Doctors).

7. dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej - prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA; Prezes Zarządu Pfizer Polska oraz Global Innovative Pharma Poland Lead

8. Ewa Janowska - prezes PASMI – Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty

9. Urszula Jaworska – wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej

10. Maciej Kuźmierkiewicz – dyrektor generalny IQVIA (d. QuintilesIMS) w Polsce i krajach bałtyckich

11. Krzysztof Łanda - były wiceminister zdrowia, ekspert kancelarii Dentons

12. Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

13. dr n. med., mgr ekonomii Maciej Niewada - specjalista PAN w Wydziale V Nauk Medycznych, w Komitecie Terapii i Nauk o Leku, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego; wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, I Wydział Lekarski, WUM, prezes zarządu HealthQuest

14. mgr farm. Eżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

15. Zdzisław Sabiłło – prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

16. prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, WUM, kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, członek Komitetu Zdrowia Publicznego, Wydział V Nauk Medycznych, PAN

17. dr. n. med. Piotr Warczyński – ekspert i wykładowca programu MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, były wiceminister zdrowia

18. Marta Markiewicz-Melon - dziennikarz, redaktor prowadząca „Pulsu Farmacji”

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze